Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Мельничук Максим Дмитрович

Мельничук Максим Дмитрович

Дата народження: 06 квітня 1973

Звання: академік

Посада: віце-президент НААН

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Контактний телефон: +38 (044) 281-06-73, +38 (067) 230-27-77

Email: melnychuk.maks@gmail.com


Попередні посади: 

1998 – фундатор і завідувач першої в Україні проблемної лабораторї фітовірусології Національного аграрного університету (НАУ).
2000 – докторант НАУ.
2001 – завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
2003 – декан факультету захисту рослин і біотехнологій НАУ.
2004 – Начальник управління Безпеки хімічних речовин в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та паралельно Голова Держхімкомісії України.
2007 – присвоєно вчене звання професора кафедри екобіотехнології і біорізноманіття НАУ.
2007-2010 – займає посаду проректора Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП України).
2007 – обрано член-кореспондентом Української академії аграрних наук (нині Національна академія аграрних наук України (НААН України) за спеціальністю «Біотехнологія в рослинництві».
2010 - 2011 – заступник Міністра аграрної політики України.
2011 - директор Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України.
2013 – обрано академіком НААН України за спеціальністю «Селекція рослин», член Президії НААН України.
2013 – 2014 – проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності НУБіП України.
2014 – рішенням Загальних зборів НААН обрано на посаду віце-президента НААН.

Наукова діяльність: 

1997 – в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України захистив дисертацію на тему: «Патологічні зміни у рослин хмелю(Humulus Lupulus L.), індуковані вірусом скручування листя» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія.
2006 – захистив дисертацію в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України на тему: «Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій» і здобв науковий ступінь доктора біологічних наук за двома спеціальностями 03.00.06 – вірусологія та 03.00.20 – біотехнологія.


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - 2014 - М.Д. Мельничука нагороджено численними грамотами та подяками міністерств та відомств України. Серед них: «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, медаль «Петро Могила» Міністерства освіти та науки України, Почесні грамоти й відзнаки Міністерства сім’ї, молоді і спорту України, Міністерства Оборони України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України.
- 1999 - згідно Рішення Керівного органу Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), за підтримку і захист прав національного товаровиробника М.Д.Мельничука було нагороджено Іменним годинником від УСПП, а в 2006 – іменним годинником від Голови Верховної Ради України.
- Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2004 року № 97 за плідну працю, високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів агропромислового комплексу, розвиток аграрної освіти та науки М.Д. Мельничука нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
- За заслуги перед українським народом Максима Дмитровича Мельничука нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України №1594 від 02 грудня 2005 року. В цьому році він став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.
- За вагомий особистий внесок у розвиток молодіжного руху в Україні, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, досягнення значних результатів у професійній діяльності, активну громадську діяльність Указом Президента України №563/2908 від 18 червня 2008 року Почесного Голову ВМГО «Спілка молодих аграріїв України» Максима Мельничука нагороджено Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
- 2009 - згідно рішення Конкурсної комісії та Рішення Президії Національної академії аграрних наук України в складі наукового колективу М.Д. Мельничуку було присуджено Премію НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці» за роботу «Селекційно-генетичні і біотехнологічні основи підвищення продуктивності рослин хмелю України».
- 2011 - Мельничук М. Д. обраний Віце-президентом IHGC (Всесвітнього конгресу хмелярів), в зв'язку з чим Україна успішно провела світовий конгрес науковців-хмелярів у 2013 році (м. Київ).
- 2014 - нагороджений Почесною відзнакою НААН за написання Атласу – «Хміль звичайний (Humuluslupulus L.): від клітини до рослини», що опублікований вперше в Україні і Світі.Детально:

М.Д. Мельничук збагатив науку працями першорядного значення. Він є автором та співавтором понад 370 наукових праць, з яких 250 фахових статей, з них 26 у міжнародних виданнях, 7 монографій, 9 посібників, 5 практикумів, 4 словників, атлас, а також таких підручників: «Основи біотехнології рослин» (2000), «Біотехнологія рослин» (2003), «Хімія навколишнього середовища» (2004), «Фітовірусологія» (2005), «Геоботаніка» (2006), «Біотехнологія»(2013), Лабораторного практикуму з загальної фітовірусології» (2002), 23 методичних рекомендацій з фітовірусології, екології, біотехнології та захисту рослин. Автор і співавтор понад сорока Патентів України в галузі біологічних, технічних та сільськогосподарських наук, співавтор сорту хмелю «Національний», який внесений у реєстр сортів рослин України з 2004 року. Починаючи із 2009 року ТОВ «Перша приватна броварня» випускає з використанням хмельових гранул, що отримані із сировини ароматичного сорту хмелю «Національний» автентичне українське пиво преміального типу «Національне». У 2010 році таке пиво отримало Першу премію серед номінантів класу «Преміум» на всеукраїнському конкурсі пива у 2010 році в м. Києві. А також автор сорту суниці «Аліна», сорту яблуні «Володимир Симиренко», ожини «Рубін».

Під керівництвом М.Д. Мельничука захищено дві докторських і десять кандидатських дисертацій, закінчують написання дисертацій четверо докторантів та аспірантів. Серед його учнів є Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, Лауреат Гранту Президента України, Лауреати Премії Верховної Ради України, Стипендіати Кабінету Міністрів України.